Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Skotnice
ObecSkotnice

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Skotnice
Obec Skotnice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Skotnice 24
742 59 Skotnice
Telefon: 556 725 100
Mobilní telefon: 724 180 672
E-mail: starostka@skotnice.cz
WWW: www.skotnice.cz/
ID Datové schránky: ausaxut
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Skotnice 24
  742 59 Skotnice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Skotnice 24
  742 59 Skotnice
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 12:0013:00 – 17:00
  úterý8:00 – 12:0013:00 – 15:00
  středa8:00 – 12:0013:00 – 17:00
  čtvrtek8:00 – 12:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: ausaxut
Obec Skotnice: 1763045359/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00600806
Nejsme plátci DPH
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • 8.2 Rozpočet

  Rozpočty

  Rozpočet obce na rok 2013
  rozpočet2013.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 269,71 kB
  Staženo: 1,522×
  Vloženo: 16. 3. 2017
  Rozpočet obce na rok 2014
  rozpočet 2014.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 269,3 kB
  Staženo: 1,368×
  Vloženo: 16. 3. 2017
  Rozpočet obce na rok 2016
  doc01968220160323155353.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,24 MB
  Staženo: 1,137×
  Vloženo: 23. 3. 2016
  Rozpočet obce na rok 2017
  rozpočet2017.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,87 MB
  Staženo: 974×
  Vloženo: 16. 3. 2017
  Rozpočet obce na rok 2015
  rozpočet_2015.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,4 MB
  Staženo: 1,050×
  Vloženo: 17. 3. 2017
  Rozpočet obce na rok 2018
  Rozpočet 2018.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 401,48 kB
  Staženo: 831×
  Vloženo: 22. 1. 2018
  Rozpočet obce na rok 2019
  Koncept - rozpočet na rok 2019.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,36 kB
  Staženo: 847×
  Vloženo: 20. 12. 2018
  Rozpočet obce na rok 2020
  Rozpočet na rok 2020.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 80,65 kB
  Staženo: 645×
  Vloženo: 19. 12. 2019
  Rozpočet obce na rok 2021
  Rozpočet obce na rok 2021.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 618,89 kB
  Staženo: 494×
  Vloženo: 9. 12. 2020
  Rozpočet obce na rok 2022
  Rozpočet na rok 2022.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 366,43 kB
  Staženo: 215×
  Vloženo: 20. 12. 2021

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 

 • ústně: v kanceláři úřadu
 • písemně: osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Skotnice
  Skotnice 24
  74259 Skotnice
 • e-mailem: starostka@skotnice.cz
 • elektronickým podáním: posta@skotnice.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 724 180 672

 

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí 8:00 - 17:00
úterý 8:00 - 15:00
středa 8:00 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 12:00

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

> ZDE <

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
 • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) - 15 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

 

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

 

Sazebník

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

 

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

 

Kdy informaci neposkytne

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
 • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

 

Jak se o informaci žádá

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

 

Co musí písemná žádost obsahovat

 • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

 

Jaký bude postup povinného orgánu

 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

 

Co když orgán žádosti nevyhoví

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

 

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

 

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

 

Povinné informace 

2020

Informace dle zákona č. 106-1999 Sb., - odpověď č. 1-2020 - č.j. 860-2020.pdf (149.93 kB)

 

 

2019

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 2/2019-č.j. 872/2019

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 1/2019-č.j. 178/2019

 

2018

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 2/2018-č.j. 947/2018

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 1/2018-č.j. 536/2018

 

 

2017

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 8/2017-č.j. 1144/2017

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 7/2017-č.j. 1025/2017

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 6/2017-č.j. 962/2017

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 5/2018-č.j. 863/2017

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 4/2017-č.j. 722/2017

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 3/2017-č.j.648/2017

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 2/2017-č.j.351/2017

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 1/2017-č.j. 203/2017

 

2016

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 2/2016-č.j.759/2016

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 1/2016-č.j. 158/2016

 

2015

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 2/2015-č.j. 258/2015

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 1/2015-č.j.25/2015

 

2014

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 4/2014-č.j. 576/2014

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 3/2014-č.j. 504/2014

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 2/2014-č.j. 331/2014

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 1/2014-č.j. 295/2014

 

2013

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 2/2013-č.j. 437/2013

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď č. 1/2013-č.j. 112/2013

 

 

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Skotnice zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Skotnice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   

  Sazebník úhrad za poskytování osobních infomrací

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Skotnice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2012

2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 379,35 kB
Staženo: 1,317×
Vloženo: 21. 5. 2014

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2013

2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 366,39 kB
Staženo: 1,265×
Vloženo: 21. 5. 2014

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2015

výroční zpráva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 252,76 kB
Staženo: 1,074×
Vloženo: 3. 2. 2016

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2014

výroční_zpráva_2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 249,13 kB
Staženo: 1,130×
Vloženo: 3. 2. 2016

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016

výroční_zpráva_posk_inf.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 290,94 kB
Staženo: 902×
Vloženo: 27. 2. 2017

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017

výroční_zpráva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 374,97 kB
Staženo: 875×
Vloženo: 8. 2. 2018

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2018

VÝROČNÍ_PRÁVA_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 359,28 kB
Staženo: 810×
Vloženo: 18. 2. 2019

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2019

výroční_zpráva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 389,87 kB
Staženo: 691×
Vloženo: 28. 2. 2020

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 626,12 kB
Staženo: 474×
Vloženo: 20. 1. 2021

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2021

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 409,82 kB
Staženo: 191×
Vloženo: 4. 2. 2022

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2022

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2022 .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 374,47 kB
Staženo: 93×
Vloženo: 1. 2. 2023

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2023

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 615,03 kB
Staženo: 50×
Vloženo: 25. 1. 2024

Informace pro řešení životních situací můžete získat v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu ve Skotnici.

 

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

eo.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 637,04 kB
Staženo: 1,312×
Vloženo: 12. 11. 2014

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

strom.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 760,86 kB
Staženo: 1,268×
Vloženo: 12. 11. 2014

 

Co když orgán žádosti nevyhoví

 

 • pokud povinný orgán, byť jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí lze  podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě  v § 15 odst. 4. 

 

Komu se odvolání posílá

 

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat

 

Kdo o odvolání rozhodne

 

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

 

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

nahoru

Mohlo by Vás zajímat