Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Skotnice
ObecSkotnice

Aktivity

Kam má směřovat naše obec?

Kam má směřovat naše obec?

Datum: 30. 11. 2023

V úterý 12. září se setkali občané Skotnice na veřejném fóru, aby diskutovali otázku: Kam má směřovat naše obec? Na úvod byly vyhodnoceny priority vzešlé z minulého fóra, následně byly formulovány a hlasovány priority pro rok následující.

Sousedská slavnost

Sousedská slavnost

Datum: 30. 11. 2023

Letos proběhl 3. ročník sousedské slavnosti v místní části Skotnice. I tentokrát na návštěvníky čekal program pro děti, vyráběly se podzimní věnce, hudební vystoupení rodačky Barči Petruniakové, bohaté občerstvení na zahradě u Čipů, stůl sdílených dobrot a své výrobky prodávali i místní tvůrci.

Ukliďme Skotnici 1

Ukliďme Skotnici

Datum: 30. 11. 2023

Dne 22. dubna se sešli dobrovolníci z řad obyvatel obce, aby společně uklidili prostranství obce, břehy řeky Lubiny a lesíky. Odměnou za vykonanou práci jim byla opékačka u Studánky.

Oslava MDŽ v klubu seniorek

Oslava MDŽ v klubu seniorek

Datum: 30. 11. 2023

Již tradičně se do oslavy MDŽ pro klub seniorek zapojila MŠ Skotnice. Setkání proběhlo 7. března v dopoledních hodinách. Děti spolu s paními učitelkami vytvořily pro seniorky výrobky s jarní tematikou a připravily si taneční vystoupení. Seniorky na oplátku upekly dětem dobroty.

Setkání maminek na mateřské a rodičovské dovolené 2

Setkání maminek na mateřské a rodičovské dovolené

Datum: 30. 11. 2023

Stejně jako v posledních letech, i letos přijaly skotnické maminky pozvání dne 6. března na společné dopoledne, které bylo zároveň i cestou, jak se navzájem seznámit. Odměnou za jejich každodenní péči o naše nejmenší občánky jim byly nabídnuty vedle občerstvení i různé aktivity – mohly si nechat pro

Dny zdraví ve Skotnici

Datum: 10. 11. 2021

-

Výstava ve stromech

Datum: 10. 11. 2021

-

Sousedská slavnost

Datum: 10. 11. 2021

-

Přivítejme prázdniny

Datum: 10. 11. 2021

-

Cesta do pohádky a zábavné odpoledne

Datum: 10. 11. 2021

-

Ukliďme Česko

Datum: 10. 11. 2021

-

Houpačky ve Skotnici

Datum: 10. 11. 2021

-

nahoru

Mohlo by Vás zajímat