moravskoslezský kraj

PROJEKT

Rekonstrukce Mateřské školy Skotnice - I. etapa odvodnění budovy

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022"

 

 

 

PROJEKT

Modernizace části sportovně-relaxačního areálu ve Skotnici

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021" 

 

moravskoslezský kraj

PROJEKT

"STAVEBNÍ OBNOVA OBECNÍHO DOMU SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020" 

 

 

 

moravskoslezský kraj

PROJEKT

"MODERNIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ SKOTNICE - SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 

 

 

LOGO

 

PROJEKT

„Zahrada v přírodním stylu při MŠ Skotnice“

 

spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí 

 

 

Navigace

Obsah

Mateřská škola Skotnice

 

mš

 

Kontaktní údaje

 

Název školy Mateřská škola Skotnice, přísp. org.
Sídlo Skotnice 176
Telefon 556 725 078
E-mail skolka@skotnice.cz

Web

 

http://www.msskotnice.cz

 

Personální obsazení  
   
Ředitelka školy Jana Papaková
Učitelka Jana Balcarová
Školnice a výdejčí stravy Ludmila Genzerová

 

Naše škola je jednotřídní vesnická mateřská škola s kapacitou 24 dětí.

MŠ je umístěna v klidném vesnickém prostředí v místní části Skorotín. Je to starší vilka ve které se nachází prostorná herna, jídelna, šatna, WC a umývárny.

V patře je samostatní ložnice. Součástí MŠ je rovněž venkovní zahrada s herními prvky.