moravskoslezský kraj

PROJEKT

Rekonstrukce Mateřské školy Skotnice - I. etapa odvodnění budovy

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022"

 

 

 

PROJEKT

Modernizace části sportovně-relaxačního areálu ve Skotnici

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021" 

 

moravskoslezský kraj

PROJEKT

"STAVEBNÍ OBNOVA OBECNÍHO DOMU SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020" 

 

 

 

moravskoslezský kraj

PROJEKT

"MODERNIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ SKOTNICE - SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 

 

 

LOGO

 

PROJEKT

„Zahrada v přírodním stylu při MŠ Skotnice“

 

spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí 

 

 

Navigace

Obsah

Zastupitelstvo obce

volební období 2022 - 2026. Ustavující zasedání se konalo dne 17.10.2022

 Usnesení z ustavujícího zastupitelstva 2022.pdf (363.14 kB)

 

Mgr. Mužná Anna

starostka obce

 

Ing. Čapka Radomír

místostarosta obce - neuvolněný

 

Bc. Bittner Ondřej

člen zastupitelstva

Pelzer Pavel

člen zastupitelstva

Ing. Pustějovský Martin

člen zastupitelstva 

Simper Martin

člen zastupitelstva

Šeděnka Tomáš

člen zastupitelstva

Štěpánová Drahomíra

člen zastupitelstva 

Veisenpacherová Ladislava 

člen zastupitelstva 

 
 
 
 
 
 

KOMISE - poradní a iniciativní orgány starostky obce

 

KOMISE PRO ROZVOJ OBCE:

předseda: Ing. Martin Pustějovský

členové: Tomáš Šeděnka, Ladislav Bzirský 

 

 

KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A RODINU

Předsedkyně: Ladislava Veisenpacherová

Členové: Barbora Kuřecová, Zuzana Macečková