moravskoslezský krajPROJEKT

Modernizace části sportovně-relaxačního areálu ve Skotnici

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021" 

 

moravskoslezský kraj

PROJEKT

"STAVEBNÍ OBNOVA OBECNÍHO DOMU SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020" 

 

 

 

moravskoslezský kraj

PROJEKT

"MODERNIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ SKOTNICE - SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 

 

 

LOGO

 

PROJEKT

„Zahrada v přírodním stylu při MŠ Skotnice“

 

spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí 

 

 

Navigace

Obsah

Zastupitelstvo obce

 

Mgr. Mužná Anna

starostka obce

 

Ing. Čapka Radomír

místostarosta obce - neuvolněný

 

Bc. Bittner Ondřej

člen zastupitelstva

Pelzer Pavel

člen zastupitelstva

Ing. Pustějovský Martin

člen zastupitelstva 

Simper Martin

člen zastupitelstva

Šeděnka Tomáš

člen zastupitelstva

Štěpánová Drahomíra

člen zastupitelstva 

Veisenpacherová Ladislava 

člen zastupitelstva 

 
 
 
 
 
 

KOMISE - poradní a iniciativní orgány starostky obce

 

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Předseda:, členové

 

KOMISE PRO RODINU A DĚTI

Členové:   Mgr. Dana Jalůvková, Mgr. Blanka Kovaláková, Jana Papaková,

                 Marie Chudějová, Barbora Macečková 

 

KOMISE SOCIÁLNÍ

Předsedkyně: Ladislava Veisenpacherová

Členové:         Lubomír Hoffmann, Jaroslava Hoffmannová

 

KOMISE PRO SPORT A KULTURU

Předseda: Pavel Pelzer

Členové:   Mgr. Eva Arnošt, Kuřecová Barbora

 

KOMISE PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Předseda: Tomáš Šeděnka

Členové:   Ing. Martin Pustějovský, Jiří Lukáč