moravskoslezský kraj

PROJEKT

Rekonstrukce Mateřské školy Skotnice - I. etapa odvodnění budovy

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022"

 

 

 

PROJEKT

Modernizace části sportovně-relaxačního areálu ve Skotnici

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021" 

 

moravskoslezský kraj

PROJEKT

"STAVEBNÍ OBNOVA OBECNÍHO DOMU SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020" 

 

 

 

moravskoslezský kraj

PROJEKT

"MODERNIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ SKOTNICE - SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 

 

 

LOGO

 

PROJEKT

„Zahrada v přírodním stylu při MŠ Skotnice“

 

spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí 

 

 

Navigace

Obsah

2022

 

Obecně závazná vyhláška obce Skotnice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf (313.58 kB)

účinnost od 1. ledna 2023

 

2021

Obecně závazná vyhláška obce Skotnice č. 1-2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (2).pdf (722.23 kB)

účinnost od 1. ledna 2022

 

 

2020

Obecně závazná vyhláška obce Skotnice č. 1-2020, o místním poplatku za provoz systému,shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf (894.54 kB)

účinnost od 1. ledna 2021

 

 

2019

 

Obecně závazná vyhláška obce Skotnice č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skotnice

 

 

Obecně závazná vyyhláška obce Skotnice č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Skotnice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

 

Obecně závazná vyhláška obce Skotnice č. 4/2019, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místních poplatcích a č. 2/2016 o místním poplatku z ubytovacích kapacit

účinnost od 1. ledna 2020

 

 

2018

Obecně závazná vyhláška obce Skotnice č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

účinnost od 1. ledna 2019

 

2017

 

Obecně závazná vyhláška obce Skotnice č. 1/2017, o místním poplatkku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

účinnost od 1. ledna 2018

 

2016

 

Obecně závazná vyhláška obce Skotnice č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku z ubytovací kapacity

 

2015

 

Obecbně závazná vyhláška č, 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Obecně závazná vyhláška obce Skotnice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skotnice

 

2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

2011

 

Obecně závazná vyhláška Obce Skotnice č. 2/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Skotnice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

 

Obecně závazná vyhláška obce Skotnice č. 1/2011 o údržbě soukromých a veřejných ploch zeleně

 

2010

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích