moravskoslezský kraj

PROJEKT

Rekonstrukce Mateřské školy Skotnice - I. etapa odvodnění budovy

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022"

 

 

 

PROJEKT

Modernizace části sportovně-relaxačního areálu ve Skotnici

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021" 

 

moravskoslezský kraj

PROJEKT

"STAVEBNÍ OBNOVA OBECNÍHO DOMU SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020" 

 

 

 

moravskoslezský kraj

PROJEKT

"MODERNIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ SKOTNICE - SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 

 

 

LOGO

 

PROJEKT

„Zahrada v přírodním stylu při MŠ Skotnice“

 

spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí 

 

 

Navigace

Obsah

Informace k realizaci stavebních akcí:

Ministerstvo dopravy - Rozhodnutí - částečná uzavírka, objízdné trasy.pdf (1.66 MB)

 

"I/48 Rychaltice - Frýdek-Místek"

"D 48 Rybí - MÚK Rychaltice"

 

 

Rozhodnutí - omezení obecného užívání úplnou uzavírkou silnice I/58 z důvodu realizace stavby "Silnice D48 Rybí - MÚK Rychaltice" - realizace části stavebního objektu C 242 Most ev. č. 48-027

 

 

 

 

Rozhodnutí - omezení obecného užívání uzavírkou silnice I/58 z důvodu realizace stavby „Silnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice“, konkrétně realizace části stavebního objektu C 242 Most ev.č. 48-027. Termín: 10. 8. 2019 – 31. 7. 2020 – částečná uzavírka, 24. 8. 2019 od 06.00 hod. – 25. 8. 2019 do 18.00 hod. - úplná uzavírka

 

Přílohy:

ÚPLNÁ UZAVÍRKA - 1

ÚPLNÁ UZAVÍRKA - 2

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA

 

 

 

 

 

Rozhodnutí - povolení omezení úžívání úplnou uzavírkou silnice I/48 z důvodu přesunu finišeru v rámci stavby "Silnice D48 Rybí - MÚK Rychaltice" v úseku Rybí (obslužná komunikace C115) po mimoúrovňovou křižovatku si. I/48 a I/58 v termínu 10.06.2019 - 30.06.2019 (v rozmezí 2x3 hodiny)

 

 

 

Rozhodnutí - povolení omezení užívání úplnou uzavírkou silnice I/48 v úseku od křižovatky sil. I/48 II/482 v obci Rybí (obslužná komunikace C115) po mimoúrovňovou křižovatku sil. I/48 a I/58 (MÚK Příbor-západ) v období 18.05.2019 - 19.05.2019

 

 

 

Rozhodnutí - povolení omezení obecného užívání uzavírkou silnice I/48 v úseku Nový Jičín - Příbor pro nákladní vozidla o celkové hmotnosti přesahující 12 tun v období od 22.12.2018 - 31.03.2019

 

 

Rozhodnutí - omezení obecného užívání úplnou uzavírkou silnice I/48 z důvodu realizace stavebního objektu C231 Most ev.č. 48-018 - montáž nosníků nového mostu v rámci stavby "Silnice D48 Rybí - MÚK Rychaltice"

 

 

Oznámení o zahájení řízení - realizace stavebního objektu C231 Most ev.č. 48-018 - montáž nosníků nového mostu v rámci stavby "Silnice D48 Ryví - MÚK Skotnice"

 

Rozhodnutí - omezení obecného uživání úplnou uzavírkou silnice I/48 z důvodu realizace stavebního projektu C238 Most ev.č. 48-023 a opravy propadlé vozovky na doprovodné komunikaci "C115" v rámci stavby "Silnice D48 Rybí - MÚK Rychaltice

 

 

Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice I/48 od křižovatky se sil. II/482 v katastru obce Rybí v délce 600 m ve směru na Příbor

 

 

Oznámení o zahájení řízení - Úplná uzavírka silnice I/48 v úseku délky 600 m od křižovatky silnice II/428 v katastru obce Rybí ve směru na Příbor

 

 

Oznámení o zahájení řízení - realizace stavebních akcí "I/48 Rychaltice - Frýdek-Místek" a "D48 Rybí - MÚK Rychaltice"

 

 

Rozhodnutí - povolení - omezení obecného užívání částečnou uzavírkou silnice I/48

 

 

Oznámení o zahájení řízení - úplná uzavírka silnice I/48 v úseku MÚK Příbor střed - MÚK Rychaltice