moravskoslezský kraj

PROJEKT

Rekonstrukce Mateřské školy Skotnice - I. etapa odvodnění budovy

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022"

 

 

 

PROJEKT

Modernizace části sportovně-relaxačního areálu ve Skotnici

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021" 

 

moravskoslezský kraj

PROJEKT

"STAVEBNÍ OBNOVA OBECNÍHO DOMU SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020" 

 

 

 

moravskoslezský kraj

PROJEKT

"MODERNIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ SKOTNICE - SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 

 

 

LOGO

 

PROJEKT

„Zahrada v přírodním stylu při MŠ Skotnice“

 

spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí 

 

 

Navigace

Obsah

Senior klub Skotnice 

Senior klub Skotnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub vznikl v listopadu 2007. Impuls založit Senior klub vznikl na společném setkání seniorů s místní samosprávou za účelem zmapování dřívějšího způsobu života na venkově, místních tradic, obyčejů a dobových pokrmů. Jednalo se o velmi vydařenou akci, na které se potvrdila vzájemná pospolitost seniorů a potřeba občasných setkání a společných aktivit.


V současné době má klub 26 členů. Schází se pravidelně jedenkrát týdně, a to každé úterý v prostorách obecního úřadu.
K pravidelným akcím patří společenská setkání u příležitosti Dne žen a Svátku matek, pálení čarodejnic, škvaření vaječiny, vánoční posezení, zájezdy na výstavu Flora Olomouc, besedy s policisty, zdravotníky a psychology.

 

Klub velmi aktivně spolupracuje s dalšími partnery na místní úrovni, především s mateřskou školou, místní knihovnou i dětským klubem Skoťata. Zapojuje se do obecních akcí zaměřených především na tradice a historii obce. Podílí se na na přípravě ukázek rukodělných činností, řemesel, zvyků a obyčejů pořádaných v rámci obce i Místní akční skupiny Regionu Poodří, výstavě dobových fotografií, instalaci expozice Muzea venkovského života a zemědělství. Na společných setkáních s dětmi přibližuje nejmladší věkové generaci jak se dříve žilo.

 

Kontakty      
  předsedkyně Marie Chudějová 721 534 119
  místopředsedkyně Margit Petruniaková 606 482 849