moravskoslezský kraj

PROJEKT

Rekonstrukce Mateřské školy Skotnice - I. etapa odvodnění budovy

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022"

 

 

 

PROJEKT

Modernizace části sportovně-relaxačního areálu ve Skotnici

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021" 

 

moravskoslezský kraj

PROJEKT

"STAVEBNÍ OBNOVA OBECNÍHO DOMU SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020" 

 

 

 

moravskoslezský kraj

PROJEKT

"MODERNIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ SKOTNICE - SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 

 

 

LOGO

 

PROJEKT

„Zahrada v přírodním stylu při MŠ Skotnice“

 

spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí 

 

 

Navigace

Obsah

Kynologický klub Skotnice

o pohár starosty

Kynologický klub ve Skotnici byl založen v roce 1975. V současné době má více než 35 členů. Aktivní členové se účastní zkoušek, závodů a ukázek nejen v obci, ale také za hranicemi okresu. Na cvičišti je veden výcvik sportovní, ale jsou zde také členové záchranné brigády a TARTu.

Výcvik probíhá převážně dle Národního zkušebního řádu, u psů služebních plemen tréninkem pachových prací, poslušností a obran. U psů společenských plemen jde o výcvik základů poslušnosti a socializace mezi ostatními pejsky.

Výcvikovým dnem je neděle od 8.00 hodin. Po vzájemné domluvě si členové domlouvají výcvik i během týdne.

 

Více informací lze získat na webových stránkách kynologického klubu:

https://kynologicky-klub-skotnice.webnode.cz/

 

Fotografie z výcviku, závodů a zkoušek si můžete prohlédnout zde:

https://www.zonerama.com/KynologickyklubSkotnice

 

 

Předseda klubu Tomáš Šeděnka
Výbor klubu Ladislav Konečný, Milan Hoza, Josef Šimíček, Kristýna Mechlová, Eva Jurečková, Antonín Kováč, Iveta Filipová, Anna Mužná
Výcvikáři Eva Jurečková, Krisýtna Mechlová, Iveta Filipová

 

 

Kontakt  
  Eva Jurečková
  776 151 236
  jureckova.eva@email.cz