moravskoslezský kraj

PROJEKT

Rekonstrukce Mateřské školy Skotnice - I. etapa odvodnění budovy

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022"

 

 

 

PROJEKT

Modernizace části sportovně-relaxačního areálu ve Skotnici

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021" 

 

moravskoslezský kraj

PROJEKT

"STAVEBNÍ OBNOVA OBECNÍHO DOMU SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020" 

 

 

 

moravskoslezský kraj

PROJEKT

"MODERNIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ SKOTNICE - SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 

 

 

LOGO

 

PROJEKT

„Zahrada v přírodním stylu při MŠ Skotnice“

 

spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí 

 

 

Navigace

Obsah

Obecní knihovna

Obecní knihovna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihovna se nachází v budově Obecního úřadu Skotnice. Je rozdělena do dvou sekcí - oddělení pro děti a pro dospělé.

Každý měsíc dostává knihovna 1 až 2 nové soubory knih, které v ní zůstávají po dobu jednoho roku.

V měsíci květnu 2012 došlo k zahájení automatizace knihovny, zakoupením licence regionálního knihovnického systému Clavius REKS.

Kromě těchto putovních souborů obec nakupuje vlastní knihy do stálého fondu. Při nákupu nových knih reagujeme na podněty a požadavky čtenářů.

 

OTEVŘENO: STŘEDA   15,00 - 18,00 hodin

 

 

Knihovní řád Obecní knihovny Skotnice:

Knihovní řád - Obecní knihovna Skotnice.pdf (1.79 MB)

 

Online katalog:

https://knihovnanj.tritius.cz/library/skotnice/