moravskoslezský kraj

PROJEKT

Rekonstrukce Mateřské školy Skotnice - I. etapa odvodnění budovy

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022"

 

 

 

PROJEKT

Modernizace části sportovně-relaxačního areálu ve Skotnici

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021" 

 

moravskoslezský kraj

PROJEKT

"STAVEBNÍ OBNOVA OBECNÍHO DOMU SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020" 

 

 

 

moravskoslezský kraj

PROJEKT

"MODERNIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ SKOTNICE - SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 

 

 

LOGO

 

PROJEKT

„Zahrada v přírodním stylu při MŠ Skotnice“

 

spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí 

 

 

Navigace

Obsah

 

ROZHODNUTÍ - POVOLENÍ OMEZENÍ OBECNÉHO UŽÍVÁNÍ ÚPLNOU UZAVÍRKOU SILNICE I/58

24.8.2020 - 30.8.2020

 

Rozhodnutí - povolení omezení obecného užívání úplnou uzavírkou silnice I-58 .pdf (1.94 MB)

 

 

 

ROZHODNUTÍ - POVOLENÍ UZAVÍRKY            15.7.2020 - 31.8.2020

Rozhodnutí - povolení uzavírky.pdf (1.83 MB)

 

 

 

UZAVÍRKA

Rozhodnutí - povolení omezení obecného úžívání úplnou uzavírkou a zvláštního užívání silnice II. třídy č. II/464 v k.ú. Skotnice (od křižovatky se silnicí I/58 po křižovatku u silnice ČEPRO)

 

v termínu od 25.10.2019 do 30.06.2020

 


 

 

 

uzavírka

 

Rozhodnutí - povolení omezení obecného užívání silnice č. I/58 úplnou uzavírkou v úseku mezi křižovatkami silnic č. I/58 x II/464 a I/58 x III/4809 v termínu 01.07.2019 - 31.07.2019

 

Rozhodnutí - omezení obecného užívání silnice č. I/58 úplnou uzavírkou provozu

Stanovení přechodného dopravního značení

 


 

 

uzavírka

 

Výstavba obchvatu silnice I/58  a navazující dopravní omezení

 

Z důvodu napojení stavby „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“ na stávající silnici I/58 dojde v termínu od 3. 4. 2019 do 30. 6. 2019  k úplné uzavírce silnice I/58 v úseku mezi křižovatkami silnic I/58 a II/464 (odbočka na Studénku)  a I/58 a III/4809 (v Mošnově odbočka k ČEPRU). Objízdná trasa byla Krajským úřadem Moravskoslezského kraje stanovena po silnicích  II/464 a III/4809.

ROZHODNUTÍ

OMEZENÍ OBECNÉHO UŽÍVÁNÍ SILNICE I/58 ÚPLNOU UZAVÍRKOU PROVOZU 

v termínu 03.04.2109 - 30.06.2019

 

> ROZHODNUTÍ <

 

> STANOVENÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ <

 


 

 

 

OZNÁMENÍ

 

"Zhotovitel stavby oznamuje, že avizovaná dopravní omezení nebudou zahájena od 29. 9. 2018 a to z technologických důvodů, pro které nelze stavební práce zatím zahájit. O novém termínu dopravního omezení budete s předstihem informováni."

ŠIPKA

 

OZNÁMENÍ O PŘECHODNÉ ÚPRAVĚ PROVOZU NA SILNICI II/464 (směr Studénka)

 

Z důvodu stavby mostu na nové silnici I/58 (přes silnici II/464) bude od

29.9.2018 do 15.12.2018

částečně omezen provoz -> kyvadlová doprava řízená světelnou signalizací.

 

Rozhodnutí - povolení zvláštního užívání silnice č. II/464

Příloha

 


 

 

Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice č. II/464 v úseklu od křížení se silnicí č. I/58

 


 

 

Rozhodnutí - uzavírka místní komunikace v místní části Prchalov na pozemku parc. č. 105 v k. ú. Prchalov z důvodu stavby „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“

 

 


 

 

 

PRÁCCE

 

INFORMACE PRO OBČANY

 

V rámci stavebních prací bude

od 23. 7. 2018 po dobu cca 14 dnů

probíhat vrtání a betonáž pilot mostu (stavební objekt 201). Tyto stavební
činnosti budou zkušebně probíhat nepřetržitě 24 hodin denně.

 

 


 

 

 

 

 

 

ZNAČKA

 

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VÝJEZDU Z MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA ODBOČKU SMĚR STUDÉNKA

STAVBA "SILNICE I/58 PŘÍBOR - SKOTNICE"

 

> INFORMACE ZDE <

 


 

 

 

 

STAVBA

 

 

 

INFORMACE OBČANŮM

 

v souvislosti se stavbou silnice I/58 Příbor - Skotnice

 

PASPORTIZACE RODINNÝCH DOMŮ A PŘILEHLÝCH STAVEB

 

v blízkosti stavby obchvatu

 

> INFO ZDE <

 

 


 

 

 

VIZUALIZACE 2017

ŘSD ČR - Silnice I/58 Příbor - Skotnice, Mošnov - obchvat              

 

 

Obchvat Silnice I/58 Příbor – Skotnice

V srpnu letošního roku bude zahájena realizace stavby „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“.

 

Investorem této veřejně prospěšné stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vybraným zhotovitelem stavby firmou Eurovia CS, Zlín byly našim občanům na veřejném setkání dne 20. června  2017 podány základní informace o stavbě a návrh dopravního režimu stavby.

 

Na základě nesouhlasu občanů v části obce „Na drahách“ a zamítavého stanoviska Obce Skotnice nebude pro uvažovanou výjezdovou trasu staveništní dopravy využita místní komunikace „na drahách“. 

 

 

Mgr. Anna Mužná

starostka obce