moravskoslezský kraj

PROJEKT

Rekonstrukce Mateřské školy Skotnice - I. etapa odvodnění budovy

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022"

 

 

 

PROJEKT

Modernizace části sportovně-relaxačního areálu ve Skotnici

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021" 

 

moravskoslezský kraj

PROJEKT

"STAVEBNÍ OBNOVA OBECNÍHO DOMU SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020" 

 

 

 

moravskoslezský kraj

PROJEKT

"MODERNIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ SKOTNICE - SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 

 

 

LOGO

 

PROJEKT

„Zahrada v přírodním stylu při MŠ Skotnice“

 

spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí 

 

 

Navigace

Obsah

 

logoPreventivně výchovná činnost povinně organizovaná dle § 29 odst. 1, písm. n), zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

 

Informace Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

JARNÍ PRÁCE - BEZPEČNĚ !

 

Jarní práce - bezpečně.pdf (105.99 kB)

 

 

 

Odkaz na webové stránky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

http://www.hzscr.cz/hzs-moravskoslezskeho-kraje.aspx

 

* BEZPEČNOSTNÍ DESATERO 

 

> BEZPEČNOSTNÍ DESATERO <