moravskoslezský kraj

PROJEKT

Rekonstrukce Mateřské školy Skotnice - I. etapa odvodnění budovy

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022"

 

 

 

PROJEKT

Modernizace části sportovně-relaxačního areálu ve Skotnici

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021" 

 

moravskoslezský kraj

PROJEKT

"STAVEBNÍ OBNOVA OBECNÍHO DOMU SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020" 

 

 

 

moravskoslezský kraj

PROJEKT

"MODERNIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ SKOTNICE - SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 

 

 

LOGO

 

PROJEKT

„Zahrada v přírodním stylu při MŠ Skotnice“

 

spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí 

 

 

Navigace

Obsah

Fotografie obce

Hřiště Skorotín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie obecních hřišť, veřejných prostranství, sporotovišť a okoí obce.

 

Stránka

Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola

Hončova hůrka

Hončova hůrka

Pohled z Hončovy hůrky

Pohled z Hončovy hůrky

Okrasná zahrada p. Rokosové

Okrasná zahrada p. Rokosové

Okrasná zahrada p. Rokosové

Okrasná zahrada p. Rokosové

Komunitní centrum "Partnerství"

Komunitní centrum "Partnerství"

 

Komunitní centrum "Partnerství"

Komunitní centrum "Partnerství"

Bludiště v Komunitním centru "Partnerství"

Bludiště v Komunitním centru "Partnerství"

Přírodní učebna v Komunitním centru "Partnerství"

Přírodní učebna v Komunitním centru "Partnerství"

Hřiště TJ Sokol

Hřiště TJ Sokol


Stránka