moravskoslezský kraj

PROJEKT

"MODERNIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ SKOTNICE - SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 

 

 

LOGO

 

PROJEKT

„Zahrada v přírodním stylu při MŠ Skotnice“

 

spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí 

 

 

Navigace

Obsah

 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Obce Skotnice 

Skrojek, z.s.

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Obce Skotnice

 


 

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 

FOTBALOVÝ KLUB, z.s.

 

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory

 

 


 

 

Veřejnoprávní smlouva č. VPS/PP/1/2018,

o výkonu úkolů městské policie

uzavřená mezi městem Příbor

a obcí Skotnice.

 

Veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 4 roky ode dne jejího uzavření.

 

Veřejnoprávní smlouva č. VPS/PP/1/2018 o výkonu úkolů městské policie

 


 

Veřejnoprávní smlouva

vedení přestupkové agendy obce

uzavřená mezi městem Kopřivnice a obcí Skotnice.

 

Veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2021.

 

Veřejnoprávní smlouva - vedení přestupkové agendy obce


 

9. 7. 2020

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2019 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016

Úřední deskaZobrazit více

2. - 17. 7. 2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - prodloužení termínu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Úřední deskaZobrazit více

2. 7. 2020

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 3/2020 obce Skotnice

Úřední deskaZobrazit více

30. 6. 2020

Mimořádné opatření č. 11/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Úřední deskaZobrazit více

29. 6. 2020

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce Skotnice za rok 2019

Úřední deskaZobrazit více