moravskoslezský kraj

PROJEKT

"MODERNIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ SKOTNICE - SKOROTÍN"

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil realizaci projektu, a to poskytnutím dotace v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 

 

 

LOGO

 

PROJEKT

„Zahrada v přírodním stylu při MŠ Skotnice“

 

spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí 

 

 

Navigace

Obsah

Skotnický zpravodaj

vychází nepravidelně dle potřeby obecního úřadu a občanů. Poskytuje veškeré informace o dění v obci i mimo ni.

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU SKOTNICE

 

Zpravodaj koronavirus

 

********************************