Navigace

Obsah

Informace k realizaci stavebních akcí:

 

"I/48 Rychaltice - Frýdek-Místek"

"D 48 Rybí - MÚK Rychaltice"

 

 

Rozhodnutí - povolení omezení obecného užívání uzavírkou silnice I/48 v úseku Nový Jičín - Příbor pro nákladní vozidla o celkové hmotnosti přesahující 12 tun v období od 22.12.2018 - 31.03.2019

 

 

Rozhodnutí - omezení obecného užívání úplnou uzavírkou silnice I/48 z důvodu realizace stavebního objektu C231 Most ev.č. 48-018 - montáž nosníků nového mostu v rámci stavby "Silnice D48 Rybí - MÚK Rychaltice"

 

 

Oznámení o zahájení řízení - realizace stavebního objektu C231 Most ev.č. 48-018 - montáž nosníků nového mostu v rámci stavby "Silnice D48 Ryví - MÚK Skotnice"

 

Rozhodnutí - omezení obecného uživání úplnou uzavírkou silnice I/48 z důvodu realizace stavebního projektu C238 Most ev.č. 48-023 a opravy propadlé vozovky na doprovodné komunikaci "C115" v rámci stavby "Silnice D48 Rybí - MÚK Rychaltice

 

 

Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice I/48 od křižovatky se sil. II/482 v katastru obce Rybí v délce 600 m ve směru na Příbor

 

 

Oznámení o zahájení řízení - Úplná uzavírka silnice I/48 v úseku délky 600 m od křižovatky silnice II/428 v katastru obce Rybí ve směru na Příbor

 

 

Oznámení o zahájení řízení - realizace stavebních akcí "I/48 Rychaltice - Frýdek-Místek" a "D48 Rybí - MÚK Rychaltice"

 

 

Rozhodnutí - povolení - omezení obecného užívání částečnou uzavírkou silnice I/48

 

 

Oznámení o zahájení řízení - úplná uzavírka silnice I/48 v úseku MÚK Příbor střed - MÚK Rychaltice