Navigace

Obsah

 

Rozhodnutí - uzavírka místní komunikace v místní části Prchalov na pozemku parc. č. 105 v k. ú. Prchalov z důvodu stavby „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“

 

 


 

 

 

PRÁCCE

 

INFORMACE PRO OBČANY

 

V rámci stavebních prací bude

od 23. 7. 2018 po dobu cca 14 dnů

probíhat vrtání a betonáž pilot mostu (stavební objekt 201). Tyto stavební
činnosti budou zkušebně probíhat nepřetržitě 24 hodin denně.

 

 


 

 

 

 

 

 

ZNAČKA

 

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VÝJEZDU Z MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA ODBOČKU SMĚR STUDÉNKA

STAVBA "SILNICE I/58 PŘÍBOR - SKOTNICE"

 

> INFORMACE ZDE <

 


 

 

 

 

STAVBA

 

 

 

INFORMACE OBČANŮM

 

v souvislosti se stavbou silnice I/58 Příbor - Skotnice

 

PASPORTIZACE RODINNÝCH DOMŮ A PŘILEHLÝCH STAVEB

 

v blízkosti stavby obchvatu

 

> INFO ZDE <

 

 


 

 

 

VIZUALIZACE 2017

ŘSD ČR - Silnice I/58 Příbor - Skotnice, Mošnov - obchvat              

 

 

Obchvat Silnice I/58 Příbor – Skotnice

V srpnu letošního roku bude zahájena realizace stavby „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“.

 

Investorem této veřejně prospěšné stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vybraným zhotovitelem stavby firmou Eurovia CS, Zlín byly našim občanům na veřejném setkání dne 20. června  2017 podány základní informace o stavbě a návrh dopravního režimu stavby.

 

Na základě nesouhlasu občanů v části obce „Na drahách“ a zamítavého stanoviska Obce Skotnice nebude pro uvažovanou výjezdovou trasu staveništní dopravy využita místní komunikace „na drahách“. 

 

 

Mgr. Anna Mužná

starostka obce