Navigace

Obsah

STAVBA

 

 

INFORMACE OBČANŮM

 

v souvislosti se stavbou silnice I/58 Příbor - Skotnice

 

PASPORTIZACE RODINNÝCH DOMŮ A PŘILEHLÝCH STAVEB

 

v blízkosti stavby obchvatu

 

> INFO ZDE <

 

 


 

 

 

VIZUALIZACE 2017

ŘSD ČR - Silnice I/58 Příbor - Skotnice, Mošnov - obchvat              

 

 

Obchvat Silnice I/58 Příbor – Skotnice

V srpnu letošního roku bude zahájena realizace stavby „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“.

 

Investorem této veřejně prospěšné stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vybraným zhotovitelem stavby firmou Eurovia CS, Zlín byly našim občanům na veřejném setkání dne 20. června  2017 podány základní informace o stavbě a návrh dopravního režimu stavby.

 

Na základě nesouhlasu občanů v části obce „Na drahách“ a zamítavého stanoviska Obce Skotnice nebude pro uvažovanou výjezdovou trasu staveništní dopravy využita místní komunikace „na drahách“. 

 

 

Mgr. Anna Mužná

starostka obce