Navigace

Obsah

 

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Stránka

  • 1

Územní studie krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice


 

územní studie

 

 

 

 

Územní studie krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice (ÚSK)


Městský úřad Kopřivnice pořizuje pro svůj správní obvod, tedy pro území zahrnující města Kopřivnice, Příbor, Štramberk a obce Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Skotnice, Trnávka, Závišice a Ženklava, územní studii krajiny.

Jedná se o dokument zabývající se krajinou jako celkem, jejímž cílem je vytvořit podklad pro řešení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, pro doplnění územně analytických podkladů, pro činnost dotčených orgánů, a zejména stanovit cílovou vizi krajiny s ohledem na její uživatele a jejich potřeby, tedy vytvořit vyvážený dokument syntetizující poznání o krajině na základě víceoborového přístupu.

 
Územní studie krajiny má dvě části – analytickou (doplňující průzkumy a rozbory) a návrhovou. Každý k nim může uplatnit své podněty na odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městského úřadu Kopřivnice až do poloviny září 2018."

 

Studie je zveřejněna na webových stránkách města Kopřivnice:  http://www.koprivnice.cz/index.php?id=uzemni-plan-koprivnice&up=uzemni-studie-krajiny#usk


31. 7. 2018 Zobrazit méně

Stránka

  • 1