Navigace

Obsah

 

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Stránka

Anketa pro Územní studii krajiny ORP Kopřivnice


 

kopřivnice

 

Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče,

pořizuje pro celé své správní území, tj. pro území od Petřvaldu na severu po Ženklavu na jihu, územní studii krajiny.

Zpracovatelem územní studie je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. a jejím cílem je vytvořit komplexnídokument umožňující řešení problémů krajiny. Studie by měla obsahovat stanovení cílové vize krajiny, návrh opatření na ochranu a rozvoj hodnot a potenciálů krajiny, pro optimalizaci hospodaření v krajině, pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny pro člověka, doporučení opatření ke zlepšení vodního režimu krajiny, ke zvýšení retence v území a ke zlepšení protipovodňové ochrany území, zpřesnění migračně významných území a koridorů, doporučení opatření v souvislosti s adaptací na změnu klimatu a další.

V rámci analytické části studie je třeba stanovit a popsat současný stav krajiny, její hodnoty a její slabiny. A kdo jiný zná krajinu lépe, než její uživatelé?

Proto žádáme Vás, milí turisté, cyklisté, zemědělci, lesníci, myslivci, rybáři, obyvatelé našich obcí a měst, kterým není naše krajina cizí, o pár minut Vašeho času, které věnujete vyplnění krátkého anketního formuláře, který naleznete níže.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm8aw9J2D8OzxHngQOEcAKyNWyEDpYfDoyhjTSQ006bC__vw/viewform?c=0&w=1

Předem děkujeme za Vaše cenné názory.


19. 5. 2017 Zobrazit méně

Stránka